HD-CUP: Zondag-1 wijst IJmuiden op de vele tekortkomingen 

11 november 2017 - verslag van Hoofddorp s.v.

0

6-0 winst keurkorps

IJ­mui­den heeft in de ­wed­strijd te­gen S.V. Hoofd­dorp zondag-1 on­der­von­den dat het ver­schil tus­sen de der­de en eer­ste klas­se erg groot is. De for­ma­tie van trai­ner Antho­ny Cor­reia had niets in te bren­gen en ver­loor met 6-0. ,,Alle wis­sels en twee spe­lers van het twee­de kre­gen een kans”, al­dus Ver­schoor. ,,En ik moet zeg­gen dat zij die met bei­de han­den heb­ben aan­ge­pakt. Wij heb­ben echt een goe­de wed­strijd af­ge­werkt.” Gro­te man bij de thuis­ploeg was Sven Wier­da. Deze spits was on­grijp­baar voor de de­fen­sie van de be­zoe­kers en nam vier tref­fers voor zijn re­ke­ning. Mitch Meu­len­broek maak­te het hal­ve do­zijn vol: 6-0. ,,Met deze uit­slag kun­nen wij weer naar vol­gen­de week zon­dag toe­wer­ken”, al­dus Jerry Ver­schoor.

Tekst: Rinus van der Lugt – Haarlems Dagblad – 10 november 2017