JO10-JO11-JO12

Vind hier de informatie over de JO10-JO11-JO12 van S.V. Hoofddorp

JO10-JO11-JO12

Algemene info

Leiders//Trainers bij eenkomst maandag 15 april JO12  aanvang 20:00u

Leiders//Trainers bij eenkomst maandag 6 Mei JO9 die na de JO10 komen  aanvang 20:00u

Leiders//Trainers bij eenkomst maandag 20 met JO11  aanvang 20:00u

Leiders//Trainers bij eenkomst maandag 27 mei JO10 aanvang 20:00u

Hans Duijster
Coördinator
Hans Duijster

06 14312637
JO10-11-12@svhoofddorp.nl