Spelend/niet spelend lid

Spelend/niet spelend lid

Spelend lid en niet-spelend lid

De KNVB en S.V. Hoofddorp hebben in de ledenadministratie de categorieën “Spelend lid” en “Niet-spelend lid”.
Een spelend lid is gerechtigd om in wedstrijden uit te komen. 
Niet-spelende leden zijn leden die niet meer actief de voetbalsport beoefenen en toch lid van de vereniging willen blijven en medewerkers en vrijwilligers die uit hoofde van hun functie binnen de vereniging lid moeten zijn van de KNVB, conform het vereiste vanuit de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van S.V. Hoofddorp en van de KNVB.

Elk spelend lid (vanaf de D-pupillen) moet verplicht een geldige Spelerspas hebben, anders kan er niet worden gevoetbald. Niet-spelende leden komen niet in aanmerking voor een Spelerspas en zij kunnen dus ook niet aan wedstrijden deelnemen. Wie dus wil voetballen, moet spelend lid zijn en het volledige contributiebedrag betalen, ook al kun je (door welke omstandigheden dan ook) niet alle wedstrijden spelen in een seizoen. 
In de Algemene Ledenvergadering is besloten akkoord te gaan met het onderstaande contributiebeleid inzake verzoeken tot teruggave van betaalde contributie of het instellen van een zgn. parttime-lidmaatschap. 

  1. Spelende leden kunnen door omstandigheden tijdens wedstrijden gedurende het seizoen beperkt aanwezig zijn. Dit kan te maken hebben met duurzame blessures of met dienstroosters in het werk of met studiesituaties. Verzoeken om restitutie van betaalde contributie kunnen op basis van deze argumenten bij het bestuur worden ingediend. In dergelijke gevallen is er sprake van op zich reële objectieve verzoeken.
  2. Het bestuur beoordeelt de aard van het verzoek bij langdurige blessures, studie- of werksituaties conform het huidige contributiebeleid. Uitgangspunt is dat langer dan een half jaar gedurende het seizoen niet kunnen spelen door blessureleed, of het niet aanwezig kunnen zijn bij meer dan de helft van de te spelen wedstrijden door studie- of werksituaties mogelijk aanpassing zal plaatsvinden van contributierestitutie.
  3. Parttime-contributie wordt niet ingevoerd. Elk lid zal (bij begin seizoen) het volledige contributiebedrag voor een seizoen moeten betalen. Restitutie van de contributie wordt (aan einde seizoen) alleen geaccepteerd en toegepast als het betreffende lid hiervoor schriftelijk een met reden(en) omkleed verzoek bij het bestuur indient. De hoogte van de restitutie zal bepaald worden door het bestuur.
  4. Bij tussentijdse opzeggingen met andere redenen dan langdurige blessures of aantoonbare wijzigingen in studie of werk zal geen restitutie van contributie plaatsvinden.