Officiële Onderscheidingen S.V. Hoofddorp

Officiële Onderscheidingen S.V. Hoofddorp

Officiële Onderscheidingen S.V. Hoofddorp

OFFICIELE ONDERSCHEIDINGEN S.V. HOOFDDORP

(per 1 januari 2015)

Wie zijn er allemaal officieel onderscheiden door onze vereniging? En wie is er nu 25 jaar of langer lid van S.V. Hoofddorp? Onderstaand een overzicht van alle onderscheidingen en lidmaatschapsspelden. Want ere wie ere toekomt!

 

EREVOORZITTER:

Henk Pleij †                                                                         1973

Lex Dors                                                                               2011

 

ERELEDEN:

Gerard Veer  †                                                                     1986

Koen Janzweerd  †                                                               1987

Piet Sloot  †                                                                          1988

Henk van Geelen  †                                                             1995

Jan Stolwijk                                                                           1998

Lex Dors                                                                               2000

Jan van Veenendaal  †                                                         2002

Frans van Poecke                                                                2003

Ben van den Bos                                                                  2004

Gert Grooteman                                                                   2006

Hans Mols                                                                            2006

Aad Grift                                                                               2007

Sjef Robijn                                                                            2007

Joost Rijlaarsdam                                                                 2010

Ria van Scheppingen                                                           2012

 

LEDEN VAN VERDIENSTE:

Piet Koene sr.  †                                                                  1973

Piet van der Riet  †                                                               1973

Carl Tuinenburg  †                                                                1975

Rinus van Kalmthout  †                                                        1977

Cees Oldenburg  †                                                               1977

Jan Tameris                                                                          1977

Gerard Veer  †                                                                      1977

Jan Koene                                                                             1982

Ben van den Bos                                                                  1986

Ton Brörens                                                                          1986

Ies van Pelt  †                                                                       1986

Han Overbeek †                                                                   1987

Jan Stolwijk                                                                           1987

Ab Valkenburg  †                                                                  1993

Geurt van Eck  †                                                                  1998

Ria van Scheppingen                                                           1998

Peter Elzenaar  †                                                                  2002

Tineke Elzenaar                                                                    2002

John Haakman                                                                     2002

Rick Jubitana                                                                        2002

Bert van Scheppingen                                                          2002

Tineke Grift                                                                           2002

Tiny Wouters                                                                         2002

Jan Combee                                                                         2002

Henk Spronk                                                                         2003

Jan Goulooze  †                                                                   2003

Krijn Stolwijk                                                                         2003

Siem Lamers                                                                        2003

Floor van Goethem                                                               2003

Harry Bezuijen                                                                      2004

Cora Rijgersberg                                                                   2004

Hans van Popering                                                               2005

Ria van Eck                                                                          2005

Gertjan Antonisse                                                                 2005

Hans Duyster                                                                        2005

Ed Meulenbroek                                                                   2006

Adri Middelkoop                                                                    2006 

Jan Brouwer                                                                         2006

Paul Hesp                                                                             2006

Anjo Lanenga                                                                        2006

Seiko van Marsbergen                                                         2007

Jos van Wieringen                                                                2007

Lia Gladon                                                                             2008

Jan den Ouden                                                                     2008

Piet Balk                                                                                2009

Walter Loogman                                                                   2009

Jan van der Erf                                                                     2010

René Bouterse                                                                      2011

Enna Drupsteen                                                                    2012

Gerard Drupsteen                                                                 2012

Jos Koeckhoven                                                                   2013

Piet van der Vlugt                                                                 2014

 

 

LEDEN > 60 JAAR ONAFGEBROKEN LID:

Jan Tameris                                                                          vanaf 1945

Jan Stolwijk                                                                           vanaf 1949

Frans van Poecke                                                                vanaf 1951

 

LEDEN > 50 JAAR ONAFGEBROKEN LID:

Ko Alewijn                                                                             vanaf 1955

Sjef Robijn                                                                            vanaf 1955

Piet Geluk                                                                             vanaf 1958

Theo Brandt                                                                          vanaf 1959

Art van Duin                                                                          vanaf 1959

Floor van Goethem                                                               vanaf 1959

René van Goethem                                                              vanaf 1959

Jan Koene                                                                             vanaf 1959

Hans Overbeek                                                                    vanaf 1959

Ton van der Peet                                                                  vanaf 1960

Piet Tameris                                                                          vanaf 1960

Anne van den Bos                                                                vanaf 1964

Hans Mols                                                                             vanaf 1964

Jos Steinmetz                                                                       vanaf 1964

 

LEDEN > 40 JAAR ONAFGEBROKEN LID:

Jan Brouwer                                                                         vanaf 1965

Gert Klootwijk                                                                       vanaf 1965

Ben van den Bos                                                                  vanaf 1966

Wim Schutte                                                                         vanaf 1966

Dick van Leeuwen                                                                vanaf 1968

Jan Adriaanse                                                                      vanaf 1969

Adri Middelkoop                                                                    vanaf 1969

Gerrit Overbeek                                                                    vanaf 1969

Jacob Passies                                                                       vanaf 1969

Ton Brörens                                                                          vanaf 1970

René Bouterse                                                                      vanaf 1971

Paul Dat                                                                                vanaf 1971

Peter van Tienderen                                                             vanaf 1972

Fred Buis                                                                               vanaf 1973

Cees Schutte                                                                        vanaf 1973

Gertjan Antonisse                                                                 vanaf 1974

Michel Bezuijen                                                                     vanaf 1974

 

LEDEN > 25 JAAR ONAFGEBROKEN LID:

Ab Laarhoven                                                                       vanaf 1975

Aloys van Leek                                                                     vanaf 1975

Erik van den Boogaard                                                         vanaf 1976

René van Tienderen                                                             vanaf 1976

Rob Brandt                                                                            vanaf 1977

Willem Berkhout                                                                   vanaf 1978

Pieter van der Vlugt                                                              vanaf 1978

John Ravelli                                                                          vanaf 1982

Hans van Rooijen                                                                 vanaf 1982

René Stolwijk                                                                        vanaf 1982

Michiel van Wieringen                                                          vanaf 1982

Dennis Dolieslager                                                                vanaf 1984

Lex Dors                                                                               vanaf 1984

Alexis Duindam                                                                     vanaf 1984

Gert Grooteman                                                                   vanaf 1984

Erik Hofstra                                                                           vanaf 1984

Ronald Stierhout                                                                   vanaf 1984

Dirk-Jan Lepelaar                                                                 vanaf 1985

Frank Hille                                                                             vanaf 1986

Martin de Vos                                                                        vanaf 1986    

Martijn Blijleven                                                                     vanaf 1987

John Brouwer                                                                       vanaf 1987

Robert Dolieslager                                                                vanaf 1989

Arne Kroon                                                                            vanaf 1989

Jan-Henk Niemeijer                                                              vanaf 1989

Matthijs Rijlaarsdam                                                             vanaf 1989

Ria van Scheppingen                                                           vanaf 1989