Gezocht: Secretaris Hoofdbestuur

01 maart 2017

0

In de Algemene Voorjaars Ledenvergadering van mei a.s. zal Hans Mols zijn bestuurlijke functie als secretaris beëindigen. Hans zal nog wel nauw betrokken blijven bij een aantal taken binnen de verenigingsorganisatie, maar dan niet meer als bestuurder. Hans zal natuurlijk zorgdragen voor een volledige overdracht van zijn taken. In de zoektocht naar een geschikte kandidaat c.q. kandidaten is het bestuur vooralsnog niet geslaagd. Vandaar dat er thans een oproep wordt gedaan naar alle leden en ouders van leden om eventuele belangstelling voor een bestuursfunctie als secretaris te melden bij voorzitter Rogier Uivel (06-23566307) of secretaris Hans Mols (06-23221337). Zij kunnen u alle informatie verstrekken over de inhoudelijke en bestuurlijke taken van het secretariaat (email = bestuur@svhoofddorp.nl).

Ontvang het laatste nieuws als eerst, meld je aan voor de S.V. Hoofddorp Nieuwsbrief: