Privacy-beleid S.V. Hoofddorp

29 september 2017

0

Hoe gaat S.V. Hoofddorp om met persoonsgegevens leden?

S.V. Hoofddorp registreert diverse gegevens van haar leden. Als vereniging hebben we die gegevens nodig om ons werk goed te kunnen doen. We gebruiken deze persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het aanmelden van leden bij de KNVB en het innen van de contributie. Daarnaast verzamelen we contactgegevens van leden om hen te informeren, bijvoorbeeld door verzending van een digitale nieuwsbrief. De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt eisen aan organisaties en bedrijven over de verwerking van deze “privacygevoelige informatie”. Ook wij als voetbalvereniging moeten aan deze eisen voldoen. Het Bestuur heeft daarom onlangs het besluit genomen om een Privacy Beleid op te stellen. In dit privacy beleid is vastgelegd hoe S.V/ Hoofddorp met persoonsgegevens van leden omgaat, waarvoor deze worden gebruikt en hoe we ze beschermen. Het Privacy Beleid ligt ter inzage in de Bestuurskamer van de vereniging, of is op te vragen via bestuur@svhoofddorp.nl

Ontvang het laatste nieuws als eerst, meld je aan voor de S.V. Hoofddorp Nieuwsbrief: