Pilot nieuwe wedstrijdvormen S.V. Hoofddorp

02 januari 2017

0

Enthousiaste reacties alom. Op zaterdag 17 december j.l. kwamen 14 jeugdteams van S.V. Hoofddorp het veld op om de door de KNVB voorgestelde nieuwe wedstrijdvormen uit te proberen.

De nieuwe wedstrijdvormen voor de JO 8/9/10 (6 tegen 6 op een kwart veld) en voor de JO 11/12 (8 tegen 8 op een half veld) werden uitgeprobeerd.  Gedachte achter de nieuwe wedstrijdvormen – met kleinere velden en iets kleinere teams – is meer balcontact, meer doelpunten en meer spelplezier.

Grote belangstelling

Na een goed doordachte voorbereiding van onze breedtesportcoördinator Dennis Grimbergen, en via mooie samenwerking tussen het technisch jeugdkader en het jeugdbestuur, kon de pilot om 8.30u van start gaan.
TJC O8/9/10 Roy van Ham hield een kort welkomstwoord, waarna Aart Korenhoff namens de KNVB bereid was gevonden om een toelichting te geven over de achtergronden van de voorgestelde nieuwe wedstrijdvormen. Een grote groep belangstellende trainers/leiders/ouders kwam aanhoren wat hiervan de bedoeling is en werd gevraagd ook vooral hun mening en nog belangrijker, de mening van de deelnemende jongens en meisjes, te ventileren!

Experimenten spelregels

Naast het uitproberen van de kleinere veldjes en teams, heeft SV Hoofddorp ook geëxpirimenteerd met nieuwe spelregels (zoals inschieten in plaats van ingooien, en een andere rol voor de scheidsrechter: alleen als de teams een situatie niet zelf kunnen oplossen grijpt de scheidsrechter in).

Positieve geluiden kinderen

Er waren veel positieve geluiden van de deelnemende kinderen. Veel meer kinderen nemen actief deel aan het spel. Doordat de ruimtes kleiner zijn is meer actie nodig. Er worden meer doelpunten gescoord. En de meeste kinderen hadden ontzettend veel lol. Ook wel wat kritiekpuntjes. Een aantal O-10 teams vond het veld (een kwart veld) wel klein ten opzichte van wat ze nu gewend zijn (een half veld). Maar dit kan wellicht opgelost worden door in die leeftijdscategorie de spelregels aan te passen. Bijvoorbeeld door de keeper niet uit te laten schieten, maar dit te vervangen door de bal in te dribbelen/schieten. Ook over dergelijke spelaanpassingen denkt de KNVB na.  Ook wel wat uitdagingen. Deze veldafmetingen leiden er toe dat er aan het begin van een speldag velden moeten worden uitgemeten. Het lijkt vooral van belang om een aantal vaste velden met kleinere velden in te richten, zodat er zo min mogelijk veldindelingen tussen de wedstrijden door hoeven te worden gewijzigd. Dat is alvast iets om rekening mee te houden mocht de KNVB tot deze nieuwe wedstrijdvormen besluiten in het nieuwe seizoen.

Feedback naar KNVB

In ieder geval werd het een heerlijke voetbalochtend. Hiermee heeft de organisatie van SV Hoofddorp kunnen uitproberen wat er voor nodig is om de nieuwe wedstrijdvormen te realiseren. Bovendien maakt deze pilot het voor de trainers/leiders/ouders en kinderen die deelnamen mogelijk om hierover mee te denken middels het aanreiken van feedback. Uiteraard zal SV Hoofddorp er voor zorgen dat die feedback bij de KNVB terecht komt zodat tot gedegen besluitvorming kan worden gekomen. We zijn de KNVB zeer erkentelijk voor de betrokkenheid van Aart Korenhoff bij onze pilot. En een dikke pluim voor onze breedtesport coördinator Dennis Grimbergen die deze pilot heeft getrokken. Overall zijn we zeker positief!

Ontvang het laatste nieuws als eerst, meld je aan voor de S.V. Hoofddorp Nieuwsbrief: