Algemene Najaars Ledenvergadering 2016

06 december 2016

0

Uitnodiging.

De Algemene Najaars Ledenvergadering van S.V. Hoofddorp zal plaatsvinden op MAANDAG 12 DECEMBER 2016 – AANVANG 20.00 UUR.

Het bestuur stelt het zeer op prijs als onze leden en ouders van jeugdleden aanwezig zullen zijn. De Ledenvergadering is tenslotte de uitgelezen plaats om uw vragen te stellen en uw op- en aanmerkingen te maken over de verenigingsorganisatie. Wij rekenen op uw komst ! 

Agenda:

1.         Opening

2.         Ingekomen stukken en mededelingen

            2.1       Toelichting deelname S.V. Hoofddorp aan de ENERGY BATTLE

            2.2       Zorgeloos contributie innen met ClubCollect

            2.3       Onrust over veiligheid van kunstgrasvelden met rubbergranulaat

            2.4       Nieuwbouw 2 kleedkamers / uitbreiding 1e verdieping

            2.5       Viering 90-jarig bestaan van S.V. Hoofddorp (17 juli 2017)

3.         Notulen Algemene Voorjaars Ledenvergadering van 9 mei 2016

4.         Behandeling Jaarverslag seizoen 2015-2016

5.         Behandeling Financieel Jaarverslag seizoen 2015-2016

6.         Verslag van de Kascommissie

7.         Benoeming Kascommissie

8.         Bestuursverkiezing                                    

9.         Uitreiking van de bronzen, zilveren en gouden lidmaatschapsspelden

10.       Uitreiking van de officiële verenigingsonderscheidingen

11.       Ontwikkeling Beleidsplan 2016-2020: “S.V. Hoofddorp: Een vereniging die verenigt!”

12.      Rondvraag

13.       Sluiting

 

De definitieve agenda, de notulen van de Algemene Voorjaars Ledenvergadering van 9 mei 2016, het Jaarverslag seizoen 2015-2016 en het Financieel Jaarverslag seizoen 2015-2016 ontvangt u voor aanvang van de ledenvergadering of kunt u vanaf zaterdag 10 december in de bestuurskamer komen ophalen of kunt u digitaal opvragen bij secretaris Hans Mols, e-mail = h.mols@svhoofddorp.nl.

 

Het bestuur vraagt uw speciale aandacht voor de agendapunten:

- Ingekomen stukken en mededelingen

Over de genoemde 5 onderwerpen zal belangrijke informatie worden verstrekt, die van belang en invloed kunnen zijn/worden in onze verenigingsorganisatie.

 

- Benoeming Kascommissie

De leden van de Kascommissie zijn:

- Michiel van Wieringen (2014 – 2015 – 2016)

- Jos Steinmetz (2014 – 2015 – 2016)

- Jan van der Erf (2016 – 2017 – 2018)

- Aftredend en niet herbenoembar na hun periode van 3 jaar zijn Michiel van Wieringen en Jos Steinmetz.

Het bestuur stelt voor het plaatsvervangend lid van de Kascommissie, Timo Blom, te benoemen tot lid van de Kascommissie voor een periode van 3 jaar (2017 – 2018 – 2019). De Kascommissie bestaat uit 3 leden en een plaatsvervangend lid. Het bestuur komt dan ook met een voorstel om een nieuw lid en een nieuw plaatsvervangend lid van de Kascommissie te benoemen.

 

- Bestuursverkiezing

Statutair aftredend en herbenoembaar zijn de bestuursleden:

- Ton Hofstra                          (communicatie & PR) - voor een volgende periode van 3 jaar

- Co Erkemeij                         (sponsorzaken)          - voor een volgende periode van 3 jaar

- Sam Ercan                          (jeugdvoorzitter)         - voor de periode tot aan einde seizoen 2016-2017

- Hans Mols                            (secretaris)                 - voor de periode tot aan einde seizoen 2016-2017

Tegenkandidaten kunnen zich voor aanvang van de ledenvergadering melden bij het bestuur, conform de bepalingen in de Statuten.      

 

Het bestuur stelt voor, i.v.m. nog te vervullen vacatures, als kandidaten voor het bestuurslidmaatschap te benoemen:

- Inge de Graaf                       (jeugdsecretaris)        - voor een 1e periode van 3 jaar

- Jeroen van der Werff          (cateringzaken)          - voor een 1e periode van 3 jaar

Tegenkandidaten kunnen zich voor aanvang van de ledenvergadering melden bij het bestuur, conform de bepalingen in de Statuten.

 

- Uitreiking lidmaatschapsspelden

Traditiegetrouw zal in de ledenvergadering aan het einde van het jaar aan de trouwste leden van de vereniging, die onafgebroken 25, 40, 50 of 60 jaar lid zijn, of zelfs nog langer (!), een lidmaatschapsspeld officieel door de voorzitter worden uitgereikt.

In 2016 hebben wij de volgende jubilarissen:

-     60 jaar onafgebroken lid: n.v.t.     

-       50 jaar onafgebroken lid: Ben van den Bos – Wim Schutte

-       40 jaar onafgebroken lid: Erik van de Boogaard – René van Tienderen

-       25 jaar onafgebroken lid: n.v.t.

 

- Ontwikkeling Beleidsplan 2016-2020 “S.V. Hoofddorp: Een vereniging die verenigt”

De voorzitter en de jeugdvoorzitter zullen informatie verstrekken over het uitgevoerde en (nog) uit te voeren beleid binnen onze verenigingsorganisatie.

 

Tot maandag de 12e december !

 

Namens het bestuur S.V. Hoofddorp,

Hans Mols

secretaris

Ontvang het laatste nieuws als eerst, meld je aan voor de S.V. Hoofddorp Nieuwsbrief: