Afscheid van Jos van Bakel

20 december 2017

0

vereniging eert coördinator van talloze speciale projecten

In vergadering bijeen op maandag 4 december heeft het Bestuur van S.V. Hoofddorp besloten om aan de Algemene Ledenvergadering van 11 december 2017 voor te dragen voor benoeming tot erelid van S.V. Hoofddorp, de heer Jos van Bakel. Het bestuur van S.V. Hoofddorp heeft daarbij het volgende overwogen:

Jos van Bakel is vanaf 3 april 2003 lid van onze mooie vereniging. Als enthousiaste vader was hij al vanaf het begin nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkelingen van het jeugdgebeuren, waarin ook zoon Sjoerd een zeer plezierige tijd heeft meegemaakt. Bijna wekelijks was Jos aanwezig op ons complex en toen hem werd gevraagd iets te doen voor onze vereniging had hij daar direct wel oren naar.

 • Op organisatorisch gebied binnen de vereniging is Jos de afgelopen jaren van zeer grote waarde geweest bij een groot aantal activiteiten en projecten. Zo heeft Jos zich bijvoorbeeld jaarlijks actief ingezet voor de Grote Clubactie, is mede door zijn inzet Sportlink gebruiksklaar gemaakt en ingericht voor de administratieve ondersteuning van onze vereniging, en heeft Jos het afgelopen jaar tal van acties ondernomen voor de Energy Battle. Mede door de motivatie van Jos mocht S.V. Hoofddorp onlangs “de Groenste Prijs” van de Haarlemmermeer als winnaar van deze battle in ontvangst nemen. 
   
 • Op 14 mei 2007 werd tijdens de Algemene Voorjaar Ledenvergadering Jos benoemd tot Jeugdsecretaris. Hij volgde op dat moment zijn goede vriend Piet Goulooze op, die plotseling was overleden. Jos heeft de functie gedurende 5 jaar met hart en ziel uitgevoerd, en heeft op administratief en organisatorisch gebied tijdens deze jaren alles in goede banen weten te leiden.
   
 • Vanaf de instelling in 2012 is Jos ook een vaste waarde geweest van de Gedragscodecommissie. Een door het Bestuur ingestelde adviescommissie die de vereniging ondersteunt in het opzetten, uitvoeren en onderhouden van de gedragscode. Jos heeft tijdens diverse gesprekken en overleggen met Leiders, Trainers, Spelers, Ouders, Supporters, en Scheidsrechters, gewerkt aan bewustwording van het eigen gedrag, en het uitdragen en bewaken van de gedragsregels van S.V. Hoofddorp. Eventuele vormen van ongewenst gedrag werden door hem direct opgepakt, en besproken met betrokkenen. Mede door de bijdrage van Jos aan deze commissie hebben al onze leden met veel plezier, ontspannen en vol enthousiasme kunnen genieten van het voetbalspel.
   
 • Ook noemenswaardig is de bijdrage van Jos aan de jaarlijkse Jeugdtoernooien. Hij heeft een groot aantal jaren met veel enthousiasme en inzet meegewerkt aan de organisatie van deze toernooien waarbij op de zaterdagen ieder jaar maar liefst 1.000 jeugdige voetballertjes met veel plezier actief waren. Samen met Adri Middelkoop heeft hij het toernooi ontwikkelt tot een concept wat door veel bezoekende verenigingen zeer gewaardeerd werd.
   
 • Het afgelopen jaar was Jos zeer actief voor de S.V. Hoofddorp 90 jaar Jubileumcommissie. Zeer geslaagd waren de receptie voor onze stakeholders, de BBQ op ons eigen sportcomplex en de feestavond in Fokker voor alle leden. Ter afsluiting volgde afgelopen week nog het Kerstdiner voor 90 eenzame oudere Hoofddorpers. Een meer dan geslaagde activiteit, waar door alle deelnemers en vrijwilligers nog lang met plezier op terug kan worden gekeken.

 

Kortom een scala aan activiteiten waar Jos zijn vrije tijd voor onze leden aan heeft besteed. Een dergelijke verenigingszin met zoveel toewijding gestalte geven, roept het grootst mogelijke respect op. Zijn toewijding tot het algemene belang van S.V. Hoofddorp maakt dat wij met trots kunnen terugkijken op zijn actieve werkzaamheden, maar ook zijn advisering. 

In die zin ligt het dan ook voor de hand, dat wij Jos van Bakel na zo’n uitstekende periode als “allround bestuurslid” en met inspirerende inzet en inbreng voor onze vereniging willen danken met de hoogste onderscheiding die S.V. Hoofddorp kent:

Het Erelidmaatschap

Met de Algemene Ledenvergadering spreekt het bestuur van S.V. Hoofddorp daarbij de wens uit, dat Jos van Bakel onze vereniging nog vele jaren met zijn aanwezigheid kan en wil blijven vereren.

Ontvang het laatste nieuws als eerst, meld je aan voor de S.V. Hoofddorp Nieuwsbrief: