Gevolgen Corona maatregelen voor S.V. Hoofddorp

07 april 2020

0

Het Corona virus en de maatregelen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben grote gevolgen voor de gehele maatschappij.

Ook wij als S.V. Hoofddorp ondervinden daar momenteel de negatieve gevolgen van.  Deze gevolgen beperken zich daarbij niet alleen tot het niet uit kunnen spelen van de competities, maar helaas treft het ons ook in financiële zin.

Inkomsten vallen nu namelijk weg, terwijl de meeste uitgaven gewoon doorgaan.  Een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging is bijvoorbeeld de kantine. Nu ons sportcomplex voor langere tijd is gesloten, vallen deze inkomsten volledig weg. Daartegenover staat dat veel kosten wel gewoon doorlopen.

Het Bestuur probeert daarom in kaart te brengen wat het totaal van deze gevolgen is op enerzijds de begroting van dit seizoen, maar ook de financiële positie van S.V. Hoofddorp op langere termijn. Daarnaast bekijken we of er tegemoetkomingen zijn om gemiste inkomsten te compenseren en of er uitgaven stopgezet of verlaagd kunnen worden.  Zo onderzoeken we bijvoorbeeld op welke regelingen wij als vereniging aanspraak kunnen maken, zijn we samen met de besturen van de andere voetbalverenigingen uit de Haarlemmermeer in gesprek met de Gemeente over mogelijke korting op de huur voor het gebruik van de velden en volgen we op de voet wat de KNVB van plan is met betrekking tot de competitiebijdragen.  Alle uitgaven, bijvoorbeeld voor de aanschaf van materiaal, maar ook voor het vervangen van de CV installatie, worden grondig tegen het licht gehouden, en waar mogelijk, uitgesteld.

Omdat er helaas nog veel onduidelijkheden zijn en het bovendien nog onzeker is wanneer er wel weer gevoetbald mag worden, kunnen wij onze leden op dit moment nog niet met zekerheid laten weten wat deze crisis concreet betekent voor onze financiele positie.  Gelukkig hebben wij als vereniging een solide beleid gevoerd en staan we er financieel gezien, in vergelijking met veel andere sportverenigingen, goed voor.  Maar op basis van wat nu bekend is, verwachten wij dat ook wij de gevolgen van deze crisis in onze portemonnaie gaan voelen.  Wij hebben alle middellen (inclusief onze financiele buffer en de steun en hulp van leden en vrijwilligers) hard nodig om zo goed als mogelijk deze crisis te overleven!  Gedeeltelijke restitutie van de contributie voor dit seizoen is gezien de huidige situatie helaas niet aan de orde.  

Zoals jullie allemaal weten is ons complex vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus op slot.  De huidige maatregelen gelden in ieder geval tot 28 april 2020.  Het complex mag niet gebruikt worden voor trainingen of andere (sport-)activiteiten: zelfs niet als het om groepjes van niet meer dan 3 personen gaat en ook niet als de andere maatregelen (zoals 1.5 meter afstand) in acht worden genomen.  Ons complex is dus op slot en geen enkele activiteit is toegestaan.

Wij volgen de berichtgeving door de overheid op de voet.  Zodra duidelijkheid is wanneer er weer gevoetbald mag worden laten we dat aan jullie weten.  Wij zullen dan, in overleg met onze leden, bekijken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om trainingen te hervatten en andere activiteiten (bijvoorbeeld oefenwedstrijden of 7x7 toernooi) te organiseren.

Via onze vaste communicatiekanalen (webiste, Facebook en Instagram) houden wij u op de hoogte.  Inzage in de financiele positie van de vereniging geven wij zoals gebruikelijk op de Algemene Ledenvergadering.

Wees voorzichtig, blijf gezond en zorg (extra) goed voor elkaar!  Hopelijk tot snel op Sportcomplex De IJvelden!

Met sportieve groet,

Bestuur S.V. Hoofddorp

Ontvang het laatste nieuws als eerst, meld je aan voor de S.V. Hoofddorp Nieuwsbrief: