EXTERNE SCOUTING JEUGDSPELERS

09 mei 2016

0

Wat zijn de spelregels.

De afgelopen maanden en de komende maanden zijn / worden jeugdspelers van onze vereniging uitgenodigd door een Betaald Voetbal Organisatie (B.V.O.) of een andere amateurvereniging om een trainingsstage te volgen. Onze jeugdspelers van de selectieteams spelen allemaal op een hoog niveau en staan daardoor wekelijks “in the picture” bij scouts van de B.V.O.’s. En daar zij wij als S.V. Hoofddorp natuurlijk best trots op !

Wij willen hierbij graag nog even de spelregels voor de ouders van onze jeugdspelers op een rijtje zetten, indien hun kind uitgenodigd wordt voor een trainingsstage.

- Wanneer deelname van een jeugdspeler aan trainingen en/of niet-bindende wedstrijden bij een B.V.O. of een andere amateurvereniging gewenst is, is er een verplicht informatietraject vastgesteld door de KNVB. De voetbalbond geeft de volgende richtlijnen (zie ook de interne bepalingen zoals in ons Huishoudelijk Regelement hierover zijn vastgesteld):

- De B.V.O. of amateurvereniging die een jeugdspeler van S.V. Hoofddorp uitnodigt, informeert het bestuur van S.V. Hoofddorp vooraf over de aard en omvang van de stageactiviteiten.

- Na het verstrekken van deze informatie mag de B.V.O. of de amateurvereniging pas een jeugdspeler van S.V. Hoofddorp officieel uitnodigen voor stageactiviteiten.

S.V. Hoofddorp hanteert altijd bovenstaande richtlijnen bij het uitnodigen van jeugdspelers van andere clubs voor trainingen en/of wedstrijden. Helaas zijn er nog steeds (incidenteel) B.V.O.’s en (regelmatig) amateurverenigingen die zich niet houden aan deze richtlijnen van de Bond en gebruik maken van zgn. “eigen beleid”. Dit geeft bij uitgenodigde jeugdspelers en hun ouders van onze vereniging jammer genoeg een verkeerd beeld van hoe een B.V.O. of amateurvereniging hoort te handelen bij externe scouting. S.V. Hoofddorp houdt zich in ieder geval aan de spelregels en dit bevordert de transparantie bij externe scouting van jeugdspelers. Wilt u meer informatie over hoe te handelen bij externe scouting, dan kunt u contact opnemen met onze Hoofd Jeugd Opleidingen, Chris Schuthof. 

Ontvang het laatste nieuws als eerst, meld je aan voor de S.V. Hoofddorp Nieuwsbrief: