S.V. Hoofddorp in de EnergyBattle 

08 november 2017

0

investeren om te verdienen. Sinds afgelopen zomerreces is S.V. Hoofddorp begonnen met het structureel verduurzamen van het clubgebouw, kleedkamers en kantine. In deze update een eerste terugkoppeling over de gedane investeringen én het effect op het elektriciteitsverbruik binnen betreffende electragroepen. 

Dat inzicht hebben we te danken aan het monitoringsysteem, dat door de organisatie van de Energybatlle aan ons voor de looptijd van de Energybattle 2016/2017 ter beschikking is gesteld.  Het is niet alleen van belang in de elektriciteit besparingswedstrijd tussen de zeven deelnemende Haarlemmermeerse sportverenigingen, maar ook als ´beheer- en management-instrument’ om keuzes te maken t.a.v. investeringen voor de individuele deelnemende clubs. Het monitoringsysteem zal in principe worden verwijderd, na afloop van de battle periode, welke eindigt per 15 november a.s. We zijn nog in gesprek met de organisatie om de beschikbaarheid te verlengen, omdat we bewustwording van ‘grootverbruikers’ in apparatuur en ingrijpen door aanpassingen door te voeren én gedrag te beïnvloeden heel belangrijk vinden. Dat is directe winst voor de club, voor de CO2-uitstoot én dus voor onze leefomgeving! Vandaar de investeringen in energiezuiniger verlichting en apparatuur. 

  • Vervangen kleedkamerverlichting  (groep 02 - 03) 

Vanaf juni j.l. zijn we gestart met het stuk voor stuk vervangen van de oude TL  armaturen in de kleedkamers door LED armaturen. Tevens is de centrale lichtschakeling in thee-uitgifte én schakeltableau achter de bar in de kantine, zodanig aangepast, dat de kleedkamerverlichting in alle kleedkamers, scheidsrechterskleedruimte, toiletten in kleedkamergang en wasruimte allemaal op bewegingsmelders met uitschakelvertraging geschakeld worden. Deze operatie heeft de nodige tijd gevergd en is medio oktober jl. afgerond.  

  • Ombouwen armaturen in gang én overige ruimten 1e etage (groep 01 – 07 – 08) 

Vanaf medio oktober zijn we tevens begonnen met het vervangen van de PL en TL lichtbronnen (lampen) in de armaturen op de 1e etage. Voor de PL spots behoefde slechts de lichtbron gewisseld te worden voor een LED lamp. De aanwezige 18W PL lampen zijn vervangen door 6W ledlampen. De TL armaturen dienen stuk voor stuk omgebouwd te worden om geschikt te worden gemaakt voor toepassing van LED buizen. Deze operatie is nagenoeg voltooid voor benoemde ruimten. Aar verwachting zal dit half november a.s. volledig afgerond zijn. De 18W TL lampen zijn vervangen door 9W Led buizen. 

  • Ombouwen armaturen in kleedkamer gang (groep  01) 

Eveneens vanaf medio oktober zijn we gestart met het ombouwen van de TL armaturen in de kleedkamergang naar LED. Ook hier is de lichtschakeling aangepast naar activering middels bewegingsensoren.  Centrale aan- en uitschakeling in thee uitgifte én schakeltableau achter de bar is uitgeschakeld. De bestaande 36W TL buizen zijn vervangen door 14W LED buizen. 

  • Ombouwen armaturen in hal en toiletten begane grond. (groep  01) 

Actueel zijn we gestart met de ombouw van de TL armaturen in de hal en toiletten op de begane grond. Ook hier worden de armaturen geschikt gemaakt voor toepassing van LED lampen. De wisseling betreft 36W TL buizen voor 14W LED buizen. 

 De resultaten van de investeringen in betreffende lichtgroepen, hebben we samengevat in de grafieken van betreffende groepen. Zie de bovenstaande grafiek. Je kunt het verbruiksverloop zien vanaf medio juli jl., tijdens het zomerreces t-m 1 november. Voorts is zichtbaar gemaakt wanneer de investeringen in gang gezet zijn. 

  • Wat gaan we verder nog doen? 

De volgende aanpassing betreft de TL-verlichting in de kantine. We onderzoeken de mogelijkheid om ook deze armaturen om te bouwen naar LED en tevens te voorzien van dimmers. Dat zal tijdens het kerstreces gaan plaatsvinden. De halogeen spotjes in het hemeltje boven de bar is inmiddels aangepast naar LED. De 25W halogeens zijn vervangen door 4W LED lampjes. Ook een toevoeging van gekleurde LED strips als sfeerverlichting wordt onderzocht en beproefd op zijn sfeer effect. 

Tot slot 

De Energybattle loopt nog tot 15 november a.s. We staan nog steeds 2e, met een besparing van meer dan 15% op het energieverbruik over de battle-periode.  Niet de gedoodverfde favoriet TC Rijsenhout maar het verrassend opkomende MHC De Kikkers leidt de battle. Wie weet kan er komende week nog iets veranderen.  Blijf bewust omgaan met energie. Per slot hebben we het grootste deel van de besparingen bereikt in de periode, dat we nog niet of nauwelijks geïnvesteerd hadden. Dát is ons aller verdienste! Wil je meer weten hoe wij het doen tijdens de EnergyBattle ga dan naar https://www.energybattle.nu/index.php/sv-hoofddorp  

Johan de Jong / Jos van Bakel 

Ontvang het laatste nieuws als eerst, meld je aan voor de S.V. Hoofddorp Nieuwsbrief: