Afscheids- en dankwoord Chris Schuthof

25 maart 2018

0

Als Hoofd Jeugdopleiding.

 “Zoals de meesten wellicht gehoord hebben, is dit mijn laatste seizoen als Hoofd Jeugdopleiding van S.V. Hoofddorp. Ik heb besloten te stoppen . Mijn redenen hiervoor zijn om meer tijd aan privé zaken te kunnen besteden en omdat een nieuwe jonge garde klaarstaat om de opleiding verder door te ontwikkelen.

Ik durf te stellen dat we met elkaar de afgelopen jaren goede, nieuwe stappen hebben gezet en een jeugdopleiding hebben neergezet die inmiddels de Certificering Regionale Jeugdopleiding van de KNVB heeft verworven en de Sterpartner status van Ajax. Ik zeg “we” omdat dit het resultaat is van het werk van vele mensen binnen deze mooie club. Er ligt een helder beleid, er is een opleidingsvisie. Er staat een geweldige club mensen om dit elke dag in te vullen.

Het is nu tijd om de opleidingsvisie verdere diepgang te geven.

De opdracht vanuit het bestuur aan de jeugdopleiding was om ervoor te zorgen dat de opleiding structureel            3 spelers per seizoen vanuit de jeugd aflevert aan de zondagselectie. Hiervoor is het acteren op minimaal divisieniveau van onze eerste jeugdselectieteams O19, O17, O15 en O13 een vereiste.

Waarom?

Omdat spelers op dat niveau door de hoge weerstand worden uitgedaagd om alles uit zichzelf te halen en zich daardoor maximaal ontwikkelen. Er wordt wel een gezegd dat degraderen ook bij opleiden hoort. Dit klopt echter maar half; winnen en dus ook verliezen hoort er zeker bij, maar degraderen betekent dat de lichting daarna op een lager niveau komt te spelen en daarmee verminderen de ontwikkelingsmogelijkheden van die groep. Het is dus erg belangrijk dat er op dit niveau gespeeld blijft worden. Hier horen keuzes bij die ons helpen om dat te bereiken. Natuurlijk binnen de grenzen die de club stelt.

Voor de opleiding zijn vier pijlers van belang.

Technisch/tactisch

We hebben de afgelopen jaren grote stappen gemaakt in de kwaliteit van onze voetbalactiviteiten, door steeds betere trainers is de kwaliteit van de trainingen omhoog gegaan.

Vanaf de middenbouw wordt er drie keer in de week getraind, voor de onderbouw zijn er aanvullende voetbalactiviteiten: de techniek (skills) trainingen. Ook voor alle jeugdselectiekeepers  zijn er specifieke keeperstrainingen.

Belastbaarheid

Wij hebben samen met de medische staf (Cura) de mogelijkheid gerealiseerd om twee keer per week op de club, preventief onderzoek te laten doen naar overbelasting. Eventueel volgend door aangepaste trainingen door Cura. Daarnaast zijn er de hersteltrainingen na een blessure onder begeleiding van een sportfysiotherapeut van Cura.

De volgende stap zou kunnen zijn om spelers regelmatig te testen om de mate waarin hun lichaam de steeds groter wordende belasting aan kan.

Mentaal

Voor de mentale vorming van onze spelers hebben wij waar mogelijk trainers met een pedagogische achtergrond op de groepen staan. We richten ons op dit moment nog met name op het gedrag van de trainers, om hiermee het gedrag van de kinderen positief te beïnvloeden.

Een sessie met een sportpsycholoog met onze trainers staat gepland.

In de pijlers 2 en 3 is nog veel winst te behalen. Deze aspecten zijn decennia lang onderschat binnen het hele jeugdvoetbal in Nederland. Ook bij de KNVB. Het is van groot belang om in de opleiding van jeugdspelers veel breder te kijken dan alleen naar voetbalvaardigheden.

Omgeving

De pijler, waarin we de accommodatie, de organisatie en de cultuur willen laten meegroeien met de ambitie van de club. De accommodatie is al prachtig en het wordt nog beter door de vervanging van kunstgrasveld 2 en een nieuw kunstgrasveld op het huidige grastrainingsveld.

De organisatie rondom de teams hebben een professionalisering doorgemaakt, op bijna alle opleidingsteams zijn twee trainers (hoofd- en assistent) actief. Iedere trainer beschikt over fantastische trainingsmaterialen en er is  een video-analyse systeem beschikbaar en in gebruik.

De ontwikkeling van spelers wordt op gestructureerde wijze vastgelegd in een digitaal spelersvolgsysteem. Binnen de club lijkt het draagvlak voor het huidige prestatieve beleid verbeterd. Doel het opleiden van spelers voor onze zondagselectie vraagt hier ook om.

 

Als resultaat van dit alles hebben veel spelers en daarmee veel teams sprongen gemaakt in hun ontwikkeling. Zo spelen O9 t/m de O11 teams op het hoogste niveau, de O12 en O14 teams in de speciale O12 en O14 competities en de O13, O15, O17 en O19 op landelijk divisieniveau.

Deze ontwikkelingen zijn in de wijde omtrek niet onopgemerkt gebleven  bij andere verenigingen, de KNVB en BVO’s (Betaald Voetbal Organisaties). Spelers van andere verenigingen met talent willen graag bij onze club spelen en melden zich spontaan aan. In iedere leeftijdscategorie zijn spelers van S.V. Hoofddorp vertegenwoordigd in de KNVB selecties en ieder jaar worden meerdere spelers uitgenodigd voor stages  bij BVO’s.

De shirts van S.V. Hoofddorp jeugdspelers die het betaalde voetbal hebben gehaald en actief zijn in de eredivisie, Jupiler league of inmiddels in het buitenland zijn te bewonderen in ons clubhuis.

Namen: Paul Gladon (Sparta, Wolverhampton Wanderers en nu Heracles), Sergio Padt (Ajax, Go Ahead Eagles, Gent en nu FC Groningen en international voor Nederland), Joost van Aken (Haarlem, Ajax, Heerenveen en nu Sheffield Wednesday). Tyronne Ebeuhi (Den Haag en international voor  Nigeria), Ludovit Reis (FC Groningen) en Vincent Regeling (AZ).

Wij hebben bij deze resultaten volop gesteund op ons vrijwilligerskorps, iets waarvoor ik iedereen zeer dankbaar ben. De mensen van de onderhoudsploeg, de kantine, de scheidrechters, grensrechters, jeugdbestuur, hoofdbestuur en uiteraard de teamleiders, trainers en de TJC’s en hoofd scouting.

Ik zeg met 100% overtuiging dat het geheim van het succes van S.V. Hoofddorp in de combinatie van bovengenoemde mensen, de opleidingsvisie en de mensen die dit beleid uitvoeren. Wij horen vaak van ouders en spelers dat de zaken bij S.V. Hoofddorp veel beter zijn geregeld in vergelijking met andere verenigingen.  Dat is een groot compliment voor iedereen.

Was het allemaal succesvol? Nee, zeker niet. Een aantal zaken is onvoldoende gelukt. We waren graag op het gebied van mentale weerbaarheid verder geweest, maar het heeft lang geduurd voor we de juiste expertise hebben gevonden. Ik vind dat de communicatie rond de selecties nog verder kan verbeteren.

Er zijn ook ouders en spelers teleurgesteld geraakt. Dat kan ook niet anders. Selecteren betekent nu eenmaal keuzes maken. Sommige spelers ontwikkelen zich  minder snel dan hun leeftijdsgenoten. Ik sta voor de integriteit van alle keuzes die gemaakt zijn. Deze zijn altijd op zuivere argumenten gemaakt en zoveel als mogelijk geobjectiveerd. Desondanks heb ik begrip voor de teleurstellingen. Dat er ouders zijn, die na jarenlang contact ineens hun hoofd omdraaien als ze mij zien, alleen omdat hun zoon buiten het gewenste team is gevallen, blijft moeilijk te begrijpen. Gelukkig gaat het hier maar om een paar uitzonderingen en is de samenwerking met het grootste deel van de ouders uitstekend geweest.

En hoe verder…..?

De uitdaging voor S.V. Hoofddorp is om het huidige niveau niet alleen vast te houden, maar verder uit te bouwen. Er staat een prima staf voor komend seizoen en ik word opgevolgd door een jonge, maar ervaren voetbaldier als Hoofd Jeugdopleiding met vier uitstekende Technisch Jeugdcoördinatoren (keepers, onderbouw, middenbouw, bovenbouw) en een prima Hoofd Scouting.

Deze uitsplitsing zorgt ervoor dat de TJC’s dichter op de activiteiten en trainers van de betreffende secties zitten om hen te begeleiden en beter te maken.

Ik sta volledig achter de benoemingen van de staf en wens ze alle wijsheid en vooral evenveel plezier als dat ik altijd heb gehad bij het uitvoeren van hun functies.

Met heel veel dank en trots kijk ik terug op bijna 20 jaar S.V. Hoofddorp. Ik dank het bestuur voor het vertrouwen dat zij in mij gesteld hebben en ik dank iedereen voor de geweldige fijne samenwerking!

Speciale dank aan de TJC’s en Hoofd Scouting die in het belang van S.V. Hoofddorp hun vrije tijd hebben opgeofferd en zo de opleiding naar een hoger plan hebben getild.

Ik wens iedereen heel veel gezondheid, geluk en plezier bij onze mooie vereniging en wellicht tot ziens!”

Chris Schuthof

Ontvang het laatste nieuws als eerst, meld je aan voor de S.V. Hoofddorp Nieuwsbrief: