Algemene Najaars Ledenvergadering

21 november 2016

0

Noteert u vast in uw agenda; op maandag 12 december 2016, aanvang 20.00 uur, zal in het clubgebouw van S.V. Hoofddorp de Algemene Najaars Ledenvergadering worden gehouden.

Noteert u vast in uw agenda; op maandag 12 december 2016, aanvang 20.00 uur, zal in het clubgebouw van S.V. Hoofddorp de Algemene Najaars Ledenvergadering worden gehouden. Al onze leden en de ouders van onze jeugdleden zijn van harte welkom op deze ledenvergadering om hun stem te laten horen over onze verenigingsorganisatie.

Op de agenda staan o.a. de behandeling en vaststelling van het Jaarverslag 2015-2016 en het Financieel Jaarverslag 2015-2016, herbenoeming en benoeming van bestuursleden, diverse mededelingen vanuit de verenigingsorganisatie, de stand van zaken van de uitvoering van ons Jeugdplan, de uitreiking van officiële onderscheidingen en van de Lidmaatschapsspelden en natuurlijk nog veel meer nieuwsfeiten, die voor u en onze vereniging van belang kunnen zijn. 

De agenda van de Algemene Najaars Ledenvergadering, de notulen van de Algemene Voorjaars Ledenvergadering van 9 mei 2016, het Jaarverslag 2015-2016 en het Financieel Jaarverslag 2015-2016 zijn vanaf zaterdag 10 december te verkrijgen in de bestuurskamer of u kunt deze bescheiden vanaf begin december a.s. ook opvragen via e-mail bestuur@svhoofddorp.nl

​Rond 1 december a.s. zal op onze website en in onze nieuwsbrief uitgebreide informatie worden verstrekt over een aantal belangrijke agendapunten, zodat u alvast op de hoogte bent van wat er al zoal besproken zal gaan worden. Wij rekenen op uw komst !

Ontvang het laatste nieuws als eerst, meld je aan voor de S.V. Hoofddorp Nieuwsbrief: