Algemene najaars ledenvergadering

28 oktober 2019

0

Maandag 2 december 2019

Het Bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op:

Maandag 2 december a.s. om 20:00 uur in de kantine van ons clubgebouw.

Traditioneel legt het bestuur tijdens deze vergadering verantwoording af over haar activiteiten in het vorige seizoen. Daarnaast brengt zij u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze vereniging.

De agenda van de vergadering, de notulen van de vorige vergadering, het jaarverslag en de financiële rapportage over het seizoen 2018-2019 liggen een week voor het overleg ter inzage in de bestuurskamer of kunnen dan worden opgevraagd via bestuur@svhoofddorp.nl

 

Wij hopen dat u in grote getalen aanwezig kunt zijn.

Ontvang het laatste nieuws als eerst, meld je aan voor de S.V. Hoofddorp Nieuwsbrief: