Algemene Voorjaars Ledenvergadering

21 april 2017

0

Noteer maandag 8 mei vast in uw agenda.

Zet het vast in uw agenda; op maandag 8 mei 2017, aanvang 20.00 uur, zal in het clubgebouw van S.V. Hoofddorp de Algemene Voorjaars Ledenvergadering worden gehouden. Al onze leden en de ouders van onze jeugdleden zijn van harte welkom op deze ledenvergadering om hun stem te laten horen over onze verenigingsorganisatie. Op de agenda staan o.a. de behandeling en vaststelling van de begroting 2017-2018, aftreden / benoemen van bestuursleden, verhogen van de vrijwilligersparticipatie binnen S.V. Hoofddorp en natuurlijk nog veel meer nieuwsfeiten, die voor u en onze vereniging van belang kunnen zijn. De agenda van de Algemene Voorjaars Ledenvergadering, de notulen van de Algemene Najaars Ledenvergadering van 12 december 2016, de begroting 2017-2018 zijn vanaf maandag 1 mei te verkrijgen in de bestuurskamer of u kunt deze bescheiden vanaf begin mei a.s. ook opvragen via e-mail bestuur@svhoofddorp.nl. Begin mei a.s. zal op onze website, via Facebook en in onze Nieuwsbrief uitgebreide informatie worden verstrekt over enkele belangrijke agendapunten, zodat u alvast op de hoogte bent van wat er al zoal besproken zal gaan worden. Wij rekenen op uw komst !

Ontvang het laatste nieuws als eerst, meld je aan voor de S.V. Hoofddorp Nieuwsbrief: