Algemene Najaars Ledenvergadering 2018

01 december 2018

0

Kantine maandag 10 december 20.00 uur. Het Bestuur nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn tijdens de Algemene Najaars Ledenvergadering 2018 op maandag 10 december a.s. om 20:00 uur in de kantine van ons clubgebouw.

Onderstaand treft u de agenda. Het Jaarverslag over het seizoen 2017-2018, het Financieel Jaarverslag 2017-2018, en de notulen van de Algemene Ledenvergadering Voorjaar 2018 zijn vanaf zaterdag 8 december a.s. af te halen in onze Bestuurskamer. Een digitale versie van deze documenten is per direct op te vragen via het e-mailadres: bestuur@svhoofddorp.nl. Wij hopen op een grote opkomst.

Bestuur S.V. Hoofddorp

 

1.       Opening        

                                                                            

2.         Ingekomen stukken en mededelingen

            - standpunt bestuur ten aanzien van rookvrij sportcomplex

            - outsourcen van de snackhoek

            - diner voor ouderen voor de Kerst

            - resultaat Grote Clubactie

            - resultaat Kavel-veiling

           

3.         Notulen Algemene Voorjaars Ledenvergadering van 4 juni 2018       

                                                                                                                                 

4.         Behandeling Jaarverslag seizoen 2017-2018                                         

                                                                                                                                 

5.         Behandeling Financieel Jaarverslag seizoen 2017-2018                      

                                                                                                                                 

6.         Verslag van de Kascommissie                                                                             

                                                                                                                                             

7.         Organigram en Commissies van S.V. Hoofddorp

 

8.         Bestuursverkiezing                                                                                    

            Statutair aftredend en herbenoembaar zijn de bestuursleden:

            - Ruud van Bennekom, Inge de Graaf, en Benno Peperkamp

            Statutair aftredend en niet herbenoembaar is het bestuurslid:

            - Ton Hofstra

(Tegen)kandidaten en vrijwilligers voor openstaande vacature kunnen zich voor aanvang van de ledenvergadering melden bij het bestuur, conform de bepalingen in de Statuten.

                                                                                                                                 

9.         Uitreiking van de bronzen, zilveren en gouden lidmaatschapsspeld             

           

10.       Uitreiking van de officiële verenigingsonderscheidingen         

 

11.       Afscheid Bert en Ria van Scheppingen   

 

12.       Rondvraag

 

13.       Sluiting

 

Ontvang het laatste nieuws als eerst, meld je aan voor de S.V. Hoofddorp Nieuwsbrief: