AED-apparaat nu naast entree clubgebouw

25 oktober 2017

0

Buiten openingstijden kantine bereikbaar.

Onlangs is rechts naast de entree van ons clubgebouw een AED buitenkast geplaatst. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator, en is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Ook SV Hoofddorp is in het bezit van een AED. Deze lag voorheen in de keuken van onze kantine. Hierdoor is de AED voortaan ook buiten de openingstijden van de kantine voor iedereen bereikbaar. Iedereen die zich heeft aangemeld bij de Hartstichting en in de buurt is van onze AED, is hierdoor in staat voortaan levensreddend te handelen.

Hoe werkt het systeem:

Op het moment dat de 112-meldkamer een melding krijgt over een hartstilstand schakelt zij, direct na het uitsturen van de ambulance(s), het oproepsysteem in. Via het systeem gaan berichten via de mobiele telefoon naar de mensen die bekend zijn bij de Hartstichting, en in de buurt van het slachtoffer zijn. Het bericht bevat de locatie waar het slachtoffer zich bevindt met de boodschap daarheen te gaan en te starten met reanimatie, of een bepaalde AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan. Omdat meerdere mensen een bericht krijgen is de kans groot dat je er niet alleen voor staat en samen hulp verleent aan het slachtoffer. Doordat onze AED straks buiten het clubgebouw hangt, en inmiddels is aangemeld bij de Hartstichting, kunnen hulpverleners ook gebruik maken van onze AED.

De buitenkast bevat een code:

Natuurlijk willen we misbruik en diefstal van de AED voorkomen. De buitenkast is daarom voorzien van een hangslot met code. De hulpverlener die in de buurt is van het slachtoffer ontvangt deze code in het bericht op zijn mobiele telefoon. Hij of zij kan hierdoor de kast openen en de AED meenemen.

Gebruik binnen de vereniging:

Het kan voorkomen dat er tijdens wedstrijddagen WEL een hulpverlener aanwezig is, maar dat die hulpverlener niet is aangemeld bij de Hartstichting. Ook dan is iedere seconde natuurlijk van belang, en willen we dat de AED natuurlijk wel bereikbaar is en gebruikt kan worden. De code van het hangslot is daarom bekend bij al onze Bestuursleden, Wedstrijdsecretarissen, en BHV’ers van de vereniging.

Zodoende kunnen we dan op momenten dat het noodzakelijk is, vanuit de vereniging toch snel optreden.

Ontvang het laatste nieuws als eerst, meld je aan voor de S.V. Hoofddorp Nieuwsbrief: