Kledingsponsoring

Kledingsponsoring

Kledingsponsoring seizoen 2015-2016

SELECTIETEAMS JEUGD EN SENIOREN

- S.V. Hoofddorp zorgt voor een compleet wedstrijdtenue voor de wedstrijden van Zondag-1, Zondag-2, Zondag-3, Zaterdag-1, Zaterdag A-1, Zaterdag B-1, Zaterdag B-2, C-1 en C-2 en D-1 en D-2, conform de kledinglijn van S.V. Hoofddorp van het merk ERREA. De vereniging is eigenaar van de in bruikleen verstrekte wedstrijdkleding en warming-up shirts en heeft daar dus ook een zorgplicht in. Via een officiële loting van de hoofdsponsors wordt voor aanvang van elk seizoen bepaald welke bedrijven op de voor- en achterzijde van de wedstrijdkleding gedrukt zullen worden.

AANSCHAF KLEDINGPAKKET JEUGDSPELERS SELECTIETEAMS

Om de uniformiteit van de jeugdselectieteams van S.V. Hoofddorp te optimaliseren, is in de Algemene Voorjaars Ledenvergadering van mei 2013 door het bestuur een voorstel ingediend om de spelers welke worden opgenomen in alle selecties vanaf de D-pupillen t/m de A-junioren verplicht een kledingpakket te laten aanschaffen. Dit pakket zal bestaan uit een presentatiepak (Canyon/Sintra) en een werkpak (Mansel/Nevis) uit de Errea-kledinglijn van S.V. Hoofddorp. De pakken worden geleverd in eigen maat, zullen worden voorzien op de jacks met het officiële S.V. Hoofddorp-logo en op de jacks en de broeken zullen de initialen worden gedrukt van de betreffende speler. Het kledingpakket, inclusief bedrukkingen, heeft een speciale prijs van slechts € 105,00.

Wij hebben voor het kledingpakket gekozen, omdat de pakken dan direct eigendom worden van de speler. Als een speler de komende jaren in de selectie blijft spelen, dan hoeft niet elk jaar opnieuw een kledingpakket aangeschaft te worden. Zodra het presentatiepak en het werkpak door de speler nog gebruikt kan worden, is nieuwe aanschaf niet aan de orde. 

Ben je nu nieuw in één van onze jeugdselectieteams of heb je een nieuw kledingpakket nodig ? Chris Schuthof (Hoofd Jeugd Opleidingen) coördineert de aanschaf van de kledingpakketten.

AANSCHAF KLEDINGPAKKET JEUDGSPELERS BREEDTESPORTTEAMS

Alle jeugdspelers van D-pupillen t/m A-junioren, die niet in de selectieteams spelen, kunnen natuurlijk ook het kledingpakket (presentatiepak + werkpak + logo + initialen) aanschaffen voor de speciale prijs van € 100,00. Dit is voor deze spelers geen verplichting ! Heb je dus interesse in het kledingpakket, dan kun je vanaf zaterdag 15 augustus a.s. in de “S.V. Hoofddorpshop” jouw bestelling doorgeven. Voor de goede orde, de speciale prijs geldt alleen t/m zaterdag 12 september voor het kledingpakket, bij aankoop van alleen een presentatiepak of een werkpak met of zonder initialen gelden de vastgestelde verkoopprijzen in onze eigen “Shop” !

KLEDINGSPONSORING BREEDTESPORTTEAMS JEUGD EN SENIOREN

De vereniging verplicht alle teams die nieuwe sponsorkleding aanschaffen c.q. ontvangen tot het dragen van wedstrijdtenues, trainingspakken, regenjacks, coachjassen en spelerstassen uit de ERREA-kledinglijn van de vereniging.

Voor sponsoring van een team moet altijd vóóraf door het bestuur, contactpersoon Hans Mols, toestemming worden gegeven. Bij het niet nakomen van dit bestuursbesluit kan het bestuur beslissen het betreffende team niet toe te staan in de niet goedgekeurde wedstrijdkleding e.a. de wedstrijden te spelen !

- De wedstrijdkleding van de te sponsoren teams bestaat uit minimaal voldoende shirts, broeken en kousen en een keepertenue, conform de kledinglijn van S.V. Hoofddorp.

- De aankoop van de wedstrijdkleding kan alleen in onze eigen “S.V. Hoofddorpshop”.

- Slechts wanneer een team een thuiswedstrijd speelt tegen een tegenstander die in een shirt speelt waardoor verwarring mogelijk is, zal het thuisspelende team, in dit geval S.V. Hoofddorp, een WIT shirt of compleet reservetenue moeten dragen. In alle andere gevallen moet bij alle uit- en thuiswedstrijden het officiële ERREA-clubtenue (rood shirt, witte broek, blauwe kousen) van S.V. Hoofddorp verplicht gedragen worden.

- Het betreffende team c.q. de betreffende sponsor blijft eigenaar van de wedstrijdkleding.

- De vereniging eist complete en representatieve wedstrijdkleding. Indien de wedstrijdkleding niet voldoet aan de door het Bestuur gestelde eisen, dan kan het Bestuur besluiten dat het betreffende team niet meer mag spelen in de sponsorkleding, tot dat de sponsor de wedstrijdkleding op het vereiste niveau heeft gebracht.

- In het geval van specifieke situaties betreffende sponsoring van wedstrijdkleding van een team heeft het bestuur duidelijke richtlijnen vastgesteld. Indien hierover informatie gewenst is, kunt u contact opnemen met het bestuur, contactpersoon Hans Mols.

SPONSORBIJDRAGE BIJ AANSCHAF NIEUWE WEDSTRIJDKLEDING

Het plaatsen van een advertentie via narrowcasting, het plaatsen van een reclamedoek of reclamebord langs het hoofdveld, het ophangen van vlaggen en banieren op ons complex, het verstrekken van een wedstrijdbal voor de 1e seniorenteams, allemaal sponsoruitingen waarvoor de sponsor een bedrag moet betalen aan S.V. Hoofddorp. Vandaar dat het bestuur heeft besloten om ook de sponsors van nieuwe wedstrijdkleding en/of trainingspakken, die geschonken worden aan jeugd- en seniorenteams, een verplichte bijdrage van € 100,00 excl. Btw te laten betalen aan S.V. Hoofddorp. Ten slotte wordt via onze vereniging reclame gemaakt voor de sponsor en daar moet net als in de hierboven gemelde gevallen een bijdrage voor onze clubkas tegenover staan. Indien een sponsor hieraan niet wenst te voldoen, dan zal door het bestuur geen toestemming voor shirtreclame worden gegeven. 

De S.V. Hoofddorp shop

Ga voor aanschaf van de verplichte kledinglijn naar de  S.V. Hoofddorp shop