Certificering jeugdopleiding S.V. Hoofddorp

Certificering jeugdopleiding S.V. Hoofddorp

Regionaal gecertificeerde jeugdopleiding

Kroon op het werk van de Hoofddorpse jeugdopleiding was de uitreiking in mei 2016 van het felbegeerde regionale certificaat. Het behoort bij de toekenning van de regionale status in het kader van het kwaliteit en performance programma. In een eerdere fase, werd S.V. Hoofddorp als enige Hoofddorpse voetbalvereniging, al officiële partnerclub van AFC Ajax. In een onafhankelijke audit, uitgevoerd door NMC Bright, is vastgesteld dat de jeugdopleiding van S.V. Hoofddorp voldoet aan de eisen die daar door de KNVB aan worden gesteld op een regionaal niveau. De vereniging is trots op deze mooie erkenning voor de kwaliteit van haar jeugdopleiding. Het houdt in, dat de selectieteams van de voetbalclub op een goed niveau spelen, haar trainers over het juiste opleidingsniveau beschikken en dat de organisatie rondom het technisch kader op orde is. S.V. Hoofddorp spant zich ook nog sterk in, om continue verbeteringen aan te brengen, waaronder de zogenoemde periodisering van de trainingsopbouw over het jaar en per leeftijdscategorie. Hier wordt regelmatig met het technisch kader en de selectietrainers van de club, invulling aan gegeven. Zo wordt bereikt, dat er door de leeftijdscategorieën heen op een herkenbare manier wordt gewerkt. Dit draagt bij tot een voor S.V. Hoofddorp herkenbare voetbalstijl. S.V. Hoofddorp is tevens officieel Ster-partner van AFC Ajax