Aanvraag snipperdag

Aanvraag snipperdag

In de B-Categorie kunnen teams van jeugd en senioren één keer per seizoen een “snipperdag” aanvragen voor het niet hoeven te spelen van een competitiewedstrijd in de periode van 30 september 2017 tot 4 maart 2018. Deze regeling geldt niet voor bekerwedstrijden! Daarnaast is het mogelijk om in overleg met de tegenstander een wedstrijd te verplaatsen. Er moet dan meteen een nieuwe datum worden afgesproken (het is dus niet meer zo dat deze wedstrijden door de KNVB opnieuw worden ingepland !!!).

Onder de B-Categorie vallen senioren vanaf reserve 4e klasse, junioren vanaf 2e klasse, Meisjes-voetbal en alle pupillen (m.u.v. Zat Jo 13-1).

Het verzoek voor een snipperdag moet door de wedstrijdsecretaris van de vereniging schriftelijk ingediend worden bij de competitieleider van de KNVB District WEST 1 en kan uiterlijk tot dinsdag 12.00 uur voor aanvang van de wedstrijd worden aangevraagd. Verzoeken die later binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.