LID WORDEN VAN S.V. HOOFDDORP?

Dat kan heel eenvoudig!

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP S.V. HOOFDDORP

  • Vul het onderstaande formulier volledig in
  • Druk na volledige invulling op de knop: maak print-klaar formulier aan
  • Sla het formulier op (of print het print-klare document uit en scan het dan)
  • Stuur het formulier naar het emailadres van de coordinator die bij de leeftijdscategorie (geboortejaar) hoort van het lid dat ingeschreven wordt
  • De coordinator neemt contact met u op over de plaatsing en de betaling van het inschrijfgeld van € 15 (via Tikkie).

Ondergetekende meldt zichzelf of zijn/haar kind hierbij aan voor het lidmaatschap van S.V. Hoofddorp en geeft daarmee tevens toestemming tot het gebruik én beheer van vermelde gegevens voor verenigingsdoeleinden;